Skip links

Regulamin Konkursu
„Darmowa Konsultacja 1:1 z Ekspertem ds. Reklamy na TikToku”

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu „Darmowa Konsultacja 1:1 z Ekspertem ds. Reklamy na TikToku” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Viral Talk Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Astrowa 14, 87-100 Toruń , zarejestrowana pod numerem KRS0000869027 (zwana dalej „Organizatorem”).
Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs odbywa się na platformie TikTok.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz konto na platformie TikTok.
Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być obserwatorami profilu Organizatora na TikToku.

3. Zasady Konkursu
Konkurs polega na opublikowaniu przez Organizatora posta konkursowego na TikToku.
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi: a. Polubić post konkursowy. b. Dodać komentarz pod postem konkursowym.
Jeśli post konkursowy osiągnie 500 polubień, Organizator wylosuje jedną osobę spośród komentujących, która wygra nagrodę.

4. Nagroda
Nagrodą w Konkursie jest darmowa konsultacja 1:1 z ekspertem ds. reklamy na TikToku o wartości 500 zł.
Konsultacja odbędzie się online, za pomocą platformy wskazanej przez Organizatora.
Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani przekazana osobom trzecim.

5. Zasady losowania i ogłoszenie wyników
Losowanie odbędzie się w ciągu 7 dni od osiągnięcia przez post konkursowy 500 polubień.
Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania, przeprowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Organizatora na TikToku w osobnym poście oraz w komentarzu pod postem konkursowym.
Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość prywatną na TikToku i będzie zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.

6. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Viral Talk Sp. z o.o.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Zwycięzcy oraz przekazania nagrody.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzcy, jeśli post konkursowy nie osiągnie 500 polubień.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w opisie posta konkursowego na TikToku.
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: kontakt@viraltalk.pl

8. Akceptacja Regulaminu
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.