Skip links

W poniższym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://viraltalk.pl

Administratorem strony jest ViralTalk Sp. z o.o., ul. Astrowa 14, 87-100 Toruń wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000869027, NIP: 5213912383, REGON: 387540044.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@viraltalk.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Strony, ale uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenie usługi. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 • Kontakt z administratorem danych osobowych

Możesz się z nami skontaktować listownie na adres ViralTalk Sp. z o.o., ul. Astrowa 14, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@viraltalk.pl

 • Czym są dane osobowe i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność z wykorzystaniem danych osobowych niezależnie od tego czy odbywa się w sposób zautomatyzowany czy też nie. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in. ich gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, przeglądanie, modyfikowanie, wykorzystywanie organiczne, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadach określonych przepisami prawa, regulaminami i niniejszą polityką prywatności.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i jak je pozyskujemy

Dane osobowe pozyskiwane są w momencie korzystania z serwisu internetowego, a także w momencie aktywnego korzystania z funkcjonalności serwisu poprzez pozostawienie swoich danych podczas wypełniania formularza kontaktowego czy pobrania e-booka.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • informacje o sposobie korzystania serwisu w związku z plikami cookies (o ile wyrazisz na nie zgodę),
 • numer IP, z którego następuje wejście do serwisu,
 • informację o wykorzystywanym urządzeniu, z którego następuje wejście na stronę oraz o jego ustawieniu w tym np.: informacje dotyczące wykorzystywanej przeglądarki, rozdzielczości ekranu,
 • historię Twoich kontaktów z nami,
 • dodatkowe informacje, jakie przekazałeś nam w kontaktach z nami,
 • informacje o udzielonych przez Ciebie zgodach.

Pamiętaj, że przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wykonania czynności związanych z kontaktem z nami (wypełnienie formularza kontaktowego).

Udostępniając nam dane osobowe pamiętaj, że muszą być to dane prawdziwe i kompletne.

 • Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy celem prowadzenia naszego serwisu internetowego, udostępniania darmowych materiałów oraz w celach marketingowych.

W ramach prowadzenia serwisu internetowego www.viraltalk.pl Twoje dane przetwarzamy, celem zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Jest to niezbędne w szczególności celem umożliwienia kontaktu z nami za pośrednictwem serwisu.

W ramach celów marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe celem promowania naszej oferty i usług oraz poprawy ich jakości. W tym celu korzystamy z profilowania, które nie wpływa na Twoje prawa i wolności (profilowanie nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłoby wywoływać skutki prawne w  stosunku do Twojej osoby). Jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę (którą będziesz mógł w każdej chwili wycofać) na komunikację handlową drogą elektroniczną będziemy wykorzystywać Twoje dane (m.in. adres e-mail, imię i nazwisko) w celu przekazywania naszej oferty handlowej.

Twoje dane osobowe są przetwarzane, m.in. w celu i na podstawie:

 • w celu odpowiedzi na zapytania, co do naszych usług, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO,
 • jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, celem przesyłania na podany adres e-mail, informacji handlowej, dotyczącej usług, darmowych materiałów oferowanych w serwisie, w tym ofert promocyjnych – podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili – art. 6 ust 1 lit. a) RODO,
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych celem przedstawienia ofert i promocji, w zakresie uzyskania opinii Klienta o usługach, a także w celu przedstawiania Klientowi podczas korzystania z serwisu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu usługi.

 

 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, związany jest z podstawą ich przetwarzania. Nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy, niż wynikający z podstaw prawnych przetwarzania.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, dane przetwarzamy do momentu jej odwołania. Po tym czasie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przez okres do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, dane przetwarzamy do czasu ustania ww. interesu (np. do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przetwarzaniu danych – w sytuacjach, w których taki sprzeciw jest możliwy.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest realizacja umowy, dane przetwarzane są do czasu jej wykonania i rozliczenia oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do czasu określonego w tych przepisach.

 • Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Twoje dane możemy przekazać:

 • naszym pracownikom w współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby móc wykonać nasze zobowiązania.

Dla realizacji powyższego celu przekazujemy jedynie te dane, które są niezbędne do jego osiągnięcia.

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Wobec okoliczności, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych – masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Oznacza to, że możesz poprosić o przekazanie Ci danych, jakie o Tobie posiadany,
 • prawo żądania sprostowania, uzupełnienia, Twoich danych osobowych – staramy się zapewnić aktualność danych, wobec czego prosimy o podawanie prawdziwych i aktualnych danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo do żądania ich poprawienia,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – z tego prawa można skorzystać, jeżeli dane nie będą już konieczne do celów dla jakich zostały zebrane, lub wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie danych lub w sytuacji wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich przetwarzania niezgodnie z prawem. Nie będziemy mogli usunąć danych, jeżeli ciąży na nas obowiązek wynikający z przepisów prawa do ich przetwarzania,
 • wycofanie zgody – jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania w dowolnej chwili,
 • prawo żądania ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych – jeżeli uznasz, że dla realizacji określonych celów przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych, masz prawo żądać ograniczenia tego zakresu. Zakres ten zostanie ograniczony, o ile nie będzie się to sprzeciwiało nakładanym na nas przez prawo obowiązkom, lub nie będzie to konieczne do realizacji celu umowy,
 • prawo wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację – zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora – zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda oraz przetwarzania odbywa się w sposób automatyczny.

Celem skorzystania z przyszługujących praw skontaktuj się z nami listownie na adres ViralTalk Sp. z o.o., ul. Astrowa 14, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@viraltalk.pl

 • Pliki cookies (ciasteczka)

Korzystamy z plików cookies. Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia i umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Pliki cookies stanowią niewielkie informacje tekstowe (pliki tekstowe) wysyłane przez serwer i zapisywane na Twoim urządzeniu, jako osoby odwiedzającej. Pliki te są powszechnie stosowane w sieci Internet.

Pliki cookies dostarczają informacji o Twoich ruchach na stronie i korzystaniu z naszego serwisu. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych.

Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej (w tym ich usunięcia lub blokady).

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej),
 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta z serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.